Begroting gemeente Drimmelen

Elk jaar legt het college van burgemeester en wethouders aan de raad de gemeentebegroting voor.  In de begroting leest u wat de gemeente het komend jaar wil bereiken, wat ze daar voor gaat doen en hoeveel dat gaat kosten. Alle inkomsten, uitgaven en voorstellen voor nieuw beleid en nieuwe investeringen staan in de gemeentebegroting.

Onderstaande treft u de begrotingen van het lopende jaar en de zojuist vastgestelde begroting voor 2017
 

  • Begroting 2016

    In 2016 wordt een groot aantal zaken opgepakt. Deze staan in het programmaplan bij 'Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?’ Op hoofdlijnen zijn dit per programma:

  • Begroting 2017

    De raad stemde donderdag 3 november 2016 in met de gemeentebegroting voor 2017. Daarmee stemde zij in met het investeren in de openbare ruimte, zorg, participatie, duurzaamheid en dienstverlening.