College van Burgemeester & Wethouders

Op de foto van links naar rechts: burgemeester Gert de Kok, wethouder Harry Bakker, wethouder John van Oosterhout, wethouder Hans Kuijpers, wethouder Jan-Willem Stoop en gemeentesecretaris Cor Smits

Het college van Burgemeester en Wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. In totaal zijn er vier wethouders, waarvan 1 fulltime wethouder en 3 parttime wethouders. De burgemeester is benoemd door de Koningin. Alle leden van het college beheren een portefeuille, zoals dat heet. Het portefeuillehouderschap houdt niet in dat alleen de portefeuillehouder verantwoordelijk is voor de zaken in zijn portefeuille. Uiteraard neemt het gehele college van Burgemeester en Wethouders verantwoordelijkheid voor de genomen beslissingen. De portefeuillehouder is gespecialiseerd in de zaken in zijn portefeuille en verdedigt deze in informatierondes, opiniërende rondes en gemeenteraadsvergaderingen. Hij vertegenwoordigt het gemeentebestuur ook in contacten met particulieren, verenigingen en instellingen.