Tweede Kamer verkiezingen 2017

Tweede Kamerverkiezingen

Op woensdag 15 maart 2017 mag u weer naar de stembus. Op die dag worden de leden van de Tweede Kamer gekozen. U kunt van 7.30 uur tot 21.00 uur uw stem uitbrengen.

Wie mogen stemmen?

Voor deze verkiezingen heeft u stemrecht als u:

  • de Nederlandse nationaliteit hebt;
  • op de dag van de stemming 18 jaar of ouder bent;
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

Stempas

Met een stempas en een identiteitsbewijs kunt u in elk stembureau binnen uw gemeente stemmen. U krijgt de stempas uiterlijk 1 maart 2017 bezorgd op het adres waar u op 30 januari 2017 stond ingeschreven. Houd uw brievenbus dus goed in de gaten.

Heeft u op 1 maart nog geen stempas ontvangen: Neem dan conctact op met de gemeente om een vervangende stempas aan te vragen. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 14 maart 12.00 uur.

Identiteitsbewijs

Om te stemmen mag uw identiteitsbewijs maximaal vijf jaar verlopen zijn. Het identiteitsbewijs mag dus geldig zijn tot 16 maart 2012, of elke latere datum. Als identiteitsbewijs gelden: Nederlandse paspoorten, rijbewijzen of identiteitskaarten.
Is uw identiteitsbewijs verlopen en wilt u toch uw stem uitbrengen? Vraag dan vóór 8 maart 2017 een nieuw identiteitsbewijs aan bij de gemeente.

Kan ik iemand machtigen?

Kunt u op de dag van de verkiezing niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand een volmacht verlenen. Hij of zij mag dan namens u stemmen.

Onderhandse volmacht

Op de achterkant van de stempas kunt u deze onderhandse machtiging invullen en aan een andere kiesgerechtigde binnen onze gemeente geven. Bij het stemmen via een onderhandse volmacht moet de gemachtigde een identiteitsbewijs (of een kopie daarvan) van de volmachtgever te tonen. Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal vijf jaar zijn verlopen. Een gemachtigde kan maximaal twee onderhandse volmachten tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

Schriftelijke volmacht

U kunt ook gebruik maken van een schriftelijke volmacht. Hiervoor moet u uiterlijk 10 maart 2017 een aanvraag indienen bij de gemeente. Bij de gemeente kunt u formulieren voor een schriftelijke volmacht aanvragen. Als u een schriftelijke volmacht geeft, hoeft u geen identiteitsdocument te overleggen. De gemeente kan uw gegevens dan in de gemeentelijke administratie controleren. Een gemachtigde kan maximaal twee schriftelijke volmachten tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

Voor kiezers zonder identiteitsbewijs of een identiteitsbewijs dat meer dan vijf jaar is verlopen, is dit de enige manier om een stem uit te brengen.

Kiezerspas

Als u op de dag van de stemming in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u verkrijgen door met uw stempas naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Met deze kiezerspas kunt u gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal in Nederland. Het aanvragen van een kiezerspas kan uiterlijk 14 maart 2017 tot 12.00 uur.

Stembureaus

Onze gemeente telt 14 vaste stembureaus. U mag zelf kiezen in welk stembureau u gaat stemmen. Een overzicht van alle stembureaus vindt u op de pagina stembureaus.

Informatie

Wilt u meer informatie over de verkiezingen? Kom dan gerust langs op het gemeentehuis. Ons bezoekadres is: Park 1,  4921 BV in Made. Ook kunt u bellen met het cluster Publiekszaken via telefoonnummer 140162.