Nieuws in de gemeente Drimmelen


Nieuws over de gemeente kunt u vinden via


* In het huis-aan-huisblad 't Carillon staat wekelijks een rubriek met actueel gemeentenieuws. Daarbij gaat het onder andere om aankondigingen van informatieavonden, nieuws van de gemeenteraad, afvalinzameling, regelgeving, werkzaamheden in de openbare ruimte en aangevraagde en afgegeven vergunningen.
De rubriek gemeentenieuws staat ook elke week op www.drimmelen.nl.
De gehele digitale versie van 't Carillon kunt u vinden op de website van Uitgeverij Em. de Jong (http://www.uitgeverijemdejong.nl).

Bezorging 't Carillon
Huis-aan-huisblad 't Carillon wordt wekelijks bezorgd door Uitgeverij Em. de Jong bv .  Heeft u vragen/klachten over de bezorging, ga dan naar www.uitgeverijemdejong.nl en kies voor bezorging.

Inwoners buitengebied
Woont u in het buitengebied en wordt 't Carillon niet bij u bezorgd, neem dan contact op met de gemeente, via gemeente@drimmelen.nl of via 140162.  


* 'Rondom de Toren', het huis-aan-huisblad dat tweewekelijks in Wagenberg en Terheijden verschijnt, plaatst gemeenteberichten van toepassing op deze twee dorpen. Voor meer informatie zie: www.rondomdetoren.nl


* 'Dorpskrant Drimmelen', huis-aan-huisblad dat vier keer per jaar in het dorp Drimmelen verschijnt, plaatst gemeenteberichten die van toepassing zijn.
* In Dagblad BN De Stem (editie Breda en Oosterhout) treft u natuurlijk ook nieuws van en over de gemeente aan.

* De lokale Omroep Drimmelen verzorgt lokaal nieuws via de tv, radio en kabelkant. Zie voor de wekelijkse programmering www.omroepdrimmelen.nl


* ROS Drimmelen verzorgt lokaal nieuws via internet: www.ros-d.nl of op digitaal kanaal 40 of analoog kanaal 45 op uw tv
* De meest actuele en uitgebreide informatie vindt u in de nieuwsrubrieken op deze pagina.