RSS

Derde bushaltepaar Zeggelaan Terheijden: wat vindt u?

Dit item is verlopen op 30-03-2017.

Volgens de ‘Wet Gelijke Behandeling Gehandicapten en Chronisch Zieken’ moet het openbaar vervoer voor iedereen beter toegankelijk worden.

Dit betekent aanpassingen aan de voertuigen (bijvoorbeeld lage vloerbussen), maar ook aanpassingen aan de bushaltes en de directe omgeving daarvan.

Nieuwe bushalten Zeggelaan Terheijden

In 2016 heeft vervoerder Arriva een routewijzing doorgevoerd waardoor bussen in Terheijden een andere route rijden dan voorheen. De busroute in Terheijden voert nu onder andere over de Zeggelaan. Naar aanleiding daarvan hebben wij plannen gemaakt om op de Zeggelaan drie nieuwe bushalteparen aan te leggen:

  • Polderstraat - ter hoogte van supermarkt Jumbo
  • Abtslaan - ter hoogte van de Ganzenweel/Vlasweel
  • Koningsveld – ter hoogte van het Koningsveld

Voor het aanleggen van deze halten is op 12 januari 2016 een verkeersbesluit opgesteld. Naar aanleiding van dit verkeersbesluit heeft de gemeente veel reacties ontvangen op de voorgenomen locatie van het haltepaar “Abtslaan”. Er is destijds besloten om dit haltepaar niet definitief aan te leggen. In de gemeenteraadsvergadering van 8 december 2016 is vervolgens besloten om een nieuw verkeersbesluit te nemen voor de aanleg/realisatie van de bushaltes “Abtslaan”.

Uw mening

Graag willen we weten wat u vindt van het plan om een derde bushaltepaar aan te leggen, tussen de haltes Polderstraat en Koningsveld. Zowel voor- als tegenstanders moeten een eerlijke kans hebben om standpunten betreffende het wel of niet plaatsen van de bushaltes “Abtslaan” in te brengen.

We willen benadrukken dat er nog geen vastgestelde locatie van de bushaltes is en ook dat er nog geen ontwerp is gemaakt. Mede op basis van uw reactie worden die punten verder uitgewerkt.

Bij wie kunt u terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de heer M. Mallens via gemeente@drimmelen.nl . U kunt tot en met 14 april 2017 uw reactie naar ons opsturen. Na deze inspraakfase zal een formeel verkeersbesluit genomen worden.