RSS

Gym in het zwembad

Leerlingen uit de groepen 6 ,7 en 8 van basisscholen uit Terheijden en Made krijgen vanaf 22 mei drie weken  hun gymlessen in zwembaden De Randoet en het Puzzelbad.

Waterpolo, onderwater zwemmen, schoolslag en borstcrawl zijn een aantal onderdelen die aan bod komen tijdens de lessen. Onder begeleiding van de zwemdocenten van Optisport leren de kinderen alles over de verschillende technieken en sporten in het water.

Deze zogenaamde ‘natte gymlessen’ maken deel uit van het project Kids sport, een gezamenlijk initiatief van gemeente en Surplus Welzijn (buurtsportcoach).

Kids sport

Kids sport is een sportproject voor de basisscholen waarin kinderen kennis maken met verschillende sporten. In blokken van drie weken gaan scholen aan de slag om de regels en technieken van de sport te leren. Daarnaast worden er verenigingen benaderd om gastlessen te verzorgen en zijn er CIOS-stagiaires die roulerend lesgeven. De deelnemende scholen zijn de Lage Weide, Den Duin, Stuifhoek, Zeggewijzer,  Zonzeel en de Windhoek. Scholen die ook interesse hebben in Kids sport kunnen zich melden bij de buurtsportcoach of gemeente.