RSS

Uitnodiging publieksavond windenergie A16

Dit item is verlopen op 31-03-2017.

De provincie en de gemeenten Drimmelen, Moerdijk, Breda en Zundert presenteren tijdens twee publieksavonden 24 opstellingsvarianten van windmolens langs de A16.

Voor de gemeenten Drimmelen en Moerdijk vindt de publieksavond plaats op woensdag 5 april in Cultureel Centrum Plexat in Wagenberg. Geïnteresseerden zijn welkom om binnen te lopen tussen 19.00 uur en 21.30 uur. Bent u verhinderd op 5 april, dan bent u uiteraard welkom tijdens de publieksbijeenkomst op  30 maart in de Koutershof in Rijsbergen.

De 24 opstellingsvarianten van de windmolens laten zien hoe de doelstelling van provincie en gemeenten kan worden bereikt om 100 MW aan windenergie langs de A16 te realiseren. Tijdens de inloopavond horen wij graag uw mening over de verschillende varianten.

Uw mening is belangrijk omdat van de 24 varianten er ongeveer twaalf worden onderzocht in de milieueffectrapportage ( m.e.r.) De stuurgroep bepaalt op basis van de opgehaalde informatie welke varianten het meest kansrijk zijn en dus onderzocht zullen worden. In de stuurgroep zitten de wethouders van de gemeenten en gedeputeerde Erik van Merrienboer.

Programma

Gedurende de inloopavond kunt u binnenlopen tussen 19.00 uur en 21.30 uur. Tijdens de avond is een tentoonstelling van de 24 varianten te zien. Hierover kunt u de hele avond uw mening geven. Daarnaast kunt u een aantal kennissessies bijwonen, waarbij specifiek thema’s rond windenergie worden uitgelicht. De experts, leden van het projectteam en de bestuurders van de verschillende gemeenten, zijn aanwezig om met u in gesprek gaan over de varianten. De kaarten met de varianten stellen we uiterlijk de week voor 30 maart beschikbaar via de website van de provincie: www.brabant.nl/windenergiea16

Vragen en meningen

Ook na de publieksavond kunt u nog uw mening geven. Op 11 en 12 april bent u tussen 16.00 uur en 20.00 uur van harte welkom om binnen te lopen bij het projectbureau Windenergie A16 op de Princenhagelaan 1A1 in Breda (naast Ikea). Het projectteam is daar om uw vragen te beantwoorden en met u in gesprek te gaan over de varianten.

Alle gegevens van de avonden en middagen worden meegenomen bij de uiteindelijke keuze naar de twaalf varianten die de verdere procedure voor de MER in gaan. Deze procedure wordt in het voorjaar 2017 voortgezet. Rond de zomer bepaalt de stuurgroep het uiteindelijke voorkeursalternatief (VKA). Dit VKA wordt in het Provinciaal Inpassingsplan (het PIP) opgenomen. Het PIP vormt de basis voor de vergunningsprocedure.