Arbeidsmeldpunt (AMD)

Via het arbeidsmeldpunt Drimmelen kan een werkgever een vacature melden.

De gemeente Drimmelen, alsmede collega-gemeenten, beschikken over een bestand werkzoekenden.

Werkmakelaar

De werkmakelaar van de gemeente Drimmelen inventariseert graag de wensen van de werkgever met betrekking tot functie-eisen waaraan de kandidaat dient te voldoen. In het bestand werkzoekenden gaat de werkmakelaar een kandidaat selecteren die voldoet aan de door de werkgever gestelde functie-eisen. In een persoonlijk gesprek zullen de kandidaten worden gepresenteerd aan de werkgever. Indien nodig kan de werkmakelaar een voorstel van regelingen opstellen, gezien de functie-eisen in relatie tot de competenties van de kandidaat.

Werklink

De gemeente Drimmelen werkt al sinds jaren succesvol samen met werklink (www.werk-link.nl). De werkmakelaar en de adviseurs van werklink zijn in de regio pro-actief werkzaam om werkgevers bij te staan hun vacatures op een goede wijze in te vullen.

De werkmakelaar, de heer J. van Hoof, is te bereiken via telefoonnummer 140162 of via e-mail: jvanhoof@drimmelen.nl

De heer van Hoof is graag bereid tot een toelichting en kennismaking!