Financiering en subsidies

Mogelijkheden voor financiële ondersteuning van lokale initiatieven

Hebt u als inwoner een activiteiten of ideeën om de leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid  in uw buurt te verbeteren? Of hebt u als inwoner, toerist of ondernemer een initiatief om de gemeente te promoten als toeristische gemeente? Kunt u daarbij financiële ondersteuning gebruiken?  Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. De gemeente heeft  de regelingen: ‘Samen aan de slag’ en het ‘Innovatiebudget Vrijetijdseconomie’. 

Samen aan de slag

Binnen onze gemeente hebben inwoners vaak initiatieven voor meer leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid.  Dat kan bijvoorbeeld een sporttoernooi, wandeltocht of  muziekfestijn zijn. Zo ontstaat meer betrokkenheid van bewoners bij de straat, buurt of dorp. Gemeente Drimmelen wil deze initiatieven vanuit het Dorpsgericht werken graag faciliteren en ondersteunen. Daarvoor is de regeling Samen aan de slag.

Bent u bezig met een initiatief  en kunt u daarbij financiële ondersteuning gebruiken? De gemeente kan een eenmalige bijdrage beschikbaar stellen. De bijdrage is maximaal € 2.000,- (in uitzonderlijke gevallen maximaal  € 5.000,-). Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar de pagina 'Samen aan de Slag'.

Innovatiebudget Vrijetijdseconomie

Onze gemeente is uitermate geschikt om te recreëren. Heeft u een idee op gebied van toerisme/recreatie en wilt u dit ook graag uitvoeren? Hier willen we als gemeente graag aan meewerken!
Een voorbeeld zou kunnen zijn een evenement, maar ook een wandel- of fietsroute vergroten de aantrekkelijkheid van ons gebied.
Voor dergelijke  innovatieve initiatieven stelt de gemeente financiële ondersteuning beschikbaar met de regeling Innovatiebudget Vrijetijdeconomie.
Het aanvraagformulier om uw aanvraag in te dienen, vindt u onderaan de website onder de kop 'Bijlage'.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met C. Wouters via 140162.

Financiering

Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om aan financiering te komen en welke financieringsmogelijkheid het best past bij u en uw onderneming? En waar kunt terecht voor (onafhankelijke) informatie en advies? Onderstaande informatie geeft u een eerste indruk van de mogelijkheden.

 • www.nationalefinancieringswijzer.nl 
  De Nationale Financieringswijzer is een online wegwijzer voor ondernemers bij het vinden van passende financiering voor hun onderneming.
 • 'Ondernemen in zwaar weer'  BBZ-regeling kan oplossing bieden.
  BBZ regeling ‘ondernemen in zwaar weer’ is speciaal voor zelfstandigen die te kampen hebben met tijdelijke financiële problemen. Op grond van deze regeling is het mogelijk hulp te bieden, hetzij in de vorm van een tijdelijke inkomensondersteuning, hetzij in de vorm van een bedrijfskrediet.
 • www.imk.nl
  Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (088-9990000), Ondersteuning / professionalisering ondernemerschap
 • www.qredits.nl
  hulp aan ondernemers met behulp van kredieten, coaching en tools (0900 77 33 487)
 • http://www.rvo.nl
  Borgstelling voor MKB-kredieten

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de verschillende subsidieregelingen? Vindt u het lastig om te bepalen op welke regeling u aanspraak kunt maken? Neem dan contact op met Lilian Lambrechts voor informatie over Samen aan de slag of met Catharina Wouters over het innovatiebudget Vrijetijdseconomie. Beiden zijn te bereiken via tel. 140162, e-mail: gemeente@drimmelen.nl ter attentie van mevrouw L. Lambrechts of ter attentie van mevrouw C. Wouters.

Bijlage