Gemeentelijke inkoopprocedure voor lokale ondernemingen

Algemeen

De raad heeft in het inkoopbeleid laten opnemen dat regionale ondernemers binnen de gemeente Drimmelen zo veel mogelijk worden uitgenodigd en/of worden betrokken bij aanbestedingen, c.q. aankopen van de gemeente Drimmelen, daar waar het, volgens wettelijke regelgeving, kan en mag. De lokale ondernemers hebben ook die wens uitgesproken bij monde van het bestuur van het Bedrijvennetwerk Drimmelen (BND; www.bndweb.nl).
In december 2013 heeft het College het Inkoopprotocol met bijbehorende bijlagen ingetrokken en het Inkoophandboek met bijbehorende bijlagen goedgekeurd. Het Inkoophandboek is aangepast op grond van de op 1 april 2013 in werking getreden  Aanbestedingswet.

Beleidsregels

Allereerst geven wij de relevante beleidsregels aan, zoals door het bestuur van de gemeente zijn vastgesteld. Deze betreffen onderstaande de nummers 1 tot en met 6. Ze zijn uit de complete inkoopdocumenten uitgelicht.
Vervolgens is opgenomen hoe de gemeentelijke organisatie uitvoering geeft aan deze beleidsregels. Deze betreffen de onderstaande nummers 7 tot en met 9.

Regionaal versus lokaal ondernemerschap

De raad heeft gekozen voor regionaal ondernemerschap. Dat gaat dus verder dan alleen maar de gemeente Drimmelen. De reden hiervan is dat er ondernemers zijn binnen onze gemeentegrens met werknemers van buiten onze gemeentegrens. Tevens zijn er ondernemers net buiten onze gemeente die werknemers in dienst hebben vanuit onze gemeente (= werkgelegenheid). Hoe de organisatie met dit beleid omgaat, leest u verderop onder punt 7 tot en met 9.

TenderNed

TenderNed (www.tenderned.nl)  is het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Aanbestedende diensten publiceren al hun nationale en Europese aanbestedingen op het aankondigingenplatform van TenderNed. U vindt op één plek dus alle opdrachten van de overheid. En met de attenderingsservice houdt TenderNed u automatisch op de hoogte van de voor u relevante opdrachten.

Opbouw van dit document: