Melden ongewoon voorval

Bij urgente milieuovertredingen kunt u zowel binnen als buiten de reguliere kantooruren contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden - en West-Brabant (OMWB). Denk aan stank- en geluidsoverlast, lucht- en bodemverontreiniging en milieu-incidenten. De OMWB is te bereiken op 013 - 2060500.

Indien een ongewoon voorval minder urgent is maar wel nadelige gevolgen heeft voor het milieu dan kunt u dit melden bij het bevoegd gezag ingevolge art. 17.2 van de Wet Milieubeheer.

Onderstaand formulier kunt u mailen naar gemeente@drimmelen.nl en milieuklachten@omwb.nl onder vermelding van Melding Ongewoon Voorval.

Voor vragen over toezicht en handhaving kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0162 of via gemeente@drimmelen.nl.