Nieuws

Persbericht Provincie Noord-Brabant (1 juli 2016)

Europese programma’s bieden ondernemers kansen 

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om € 37 miljoen ter beschikking te stellen voor de medefinanciering van Europese programma’s. Brabantse belangstellenden kunnen, in aanvulling op hun eigen financiering en de Europese subsidie, co-financiering  van de provincie aanvragen.

 ‘Europese programma’s zijn een waardevol instrument als het gaat om het bevorderen van innovatie en een duurzame ontwikkeling van de economie. Ze bieden ondernemers kansen!’ zegt gedeputeerde Bert Pauli (EZ).

De middelen komen ter beschikking voor het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OP Zuid), het Interreg VA programma en het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). OP Zuid is een Europees programma voor Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Speerpunten zijn de bevordering van innovatie en de overgang naar een koolstofarme economie. Het programma is gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. De Interreg VA programma’s Vlaanderen-Nederland, Duitsland-Nederland, 2Sea’s en Maas-Rijn hebben in hoofdlijnen dezelfde speerpunten als OPZuid. Daarnaast kennen zij nog een aantal andere thema’s zoals; klimaatadaptatie en sociale innovatie. Deze programma’s worden gekarakteriseerd door grensoverschrijdende samenwerking.

POP3 is een Europees subsidieprogramma dat zich richt op innovatie en verduurzaming van het Brabantse platteland. Het is bedoeld om projecten van en voor agrariërs, waterschappen, terreinbeheerders en samenwerkingsverbanden van agrarische bedrijven en kennisinstellingen.