Onderzoek ondernemersklimaat

Op deze pagina treft u de link aan naar de vragenlijst van het onderzoek 'Ondernemersklimaat':
https://survey.totta.nl/10926/Survey.aspx