Reclame & Bewegwijzering

Reclame in de gemeente Drimmelen

Reclamenota 2014

Reclame is een vast onderdeel van ons straatbeeld en in veel gevallen heel goed gepresenteerd. Maar niet alle vormen van reclame zijn gewenst. Reclame kan te groot, te veel, te overdadig, oftewel ‘Te’ worden. Daarom is er voor de gemeente Drimmelen de Reclamenota 2014 opgesteld. Daarin worden regels gesteld die bedoeld zijn om de goede vormen van reclame de ruimte te geven en de ongewenste vormen van reclame te weren. Daarbij zijn zoveel mogelijk zaken vergunningvrij toegestaan, als ze maar voldoen aan een aantal algemene regels. Alleen voor een aantal bijzondere situaties is nog een vergunning nodig.
Op deze manier wil de gemeente het straatbeeld mooi houden en tegelijkertijd de ondernemer voldoende ruimte geven voor het maken van reclame, zonder al te veel poespas.

Leeswijzer

 • In de Reclamenota 2014 zelf staat beschreven hoe een en ander is geregeld en is een aantal belangrijke definities uitgewerkt.
 • In Bijlage I staat in welke gebieden welke vorm van reclame is toegestaan en of daar een vergunning voor nodig is of niet.
 • In Bijlage II staat aan welke algemene regels reclame moet voldoen als deze zonder vergunning is toegestaan.
 • In Bijlage III staat aan welke criteria reclame moet voldoen als deze met vergunning kan worden toegestaan.
 • In Bijlage IV staat aan welke criteria reclame moet voldoen als deze op basis van een melding kan worden toegestaan.
   

Reclamenota 2014 inclusief bijlagenU vindt de reclamenota 2014 op de pagina beleidsregels.

Wilt u melding doen van reclame bij evenementen, dan kunt u van dit formulier gebruik maken.
Bewegwijzering in de gemeente Drimmelen

In de gemeente Drimmelen kennen we verschillende soorten bewegwijzering namelijk:

 • Toeristische bewegwijzering gehele gemeente behalve havengebied Drimmelen
 • Toeristische bewegwijzering havengebied Drimmelen
 • Industriebewegwijzering
 • ANWB-bewegwijzering

Het beheer en onderhoud van de bewegwijzering is ondergebracht bij diverse partijen. Heeft u een melding over kapotte bewegwijzering, dan kunt u dit doorgeven aan het Meldpunt, via telefoonnummer 140162. Wilt u bewegwijzering naar uw bedrijf, neem dan rechtstreeks contact op met het bedrijf waar wij een contract mee afgesloten hebben. Per type volgt onderstaand meer informatie.

Voor meer informatie over bewegwijzering: http://www.drimmelen.nl/wonen/bewegwijzering_43346/

Bijlagen reclame & Bewegwijzering: