Vergunningen voor ondernemers

Activiteitenbesluit

De meeste bedrijven moeten een milieumelding doen of hebben een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu nodig. Dit volgt uit het ‘Activiteitenbesluit’. Algemene informatie vindt u op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bedrijven zijn op grond van dit besluit in te delen in de volgende types;

  • Type A: geen meldingsplicht, maar moet wel aan de voorschriften van het activiteitenbesluit voldoen
  • Type B: wel meldingsplicht en moet aan de voorschriften van het activiteitenbesluit voldoen
  • Type C melding: meldingsplicht, voor de activiteit glastuinbouw, landbouw of mestbassin.
  • Type C vergunning: vergunningplicht, moet een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu hebben en daarnaast aan bepaalde voorschriften uit het activiteitenbesluit voldoen.

Wanneer heeft u een vergunning nodig of moet u een melding doen?
Controleer via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen. Raadpleeg de Activiteitenbesluit Internet module (AIM). Een melding doet u via deze module. Een vergunning moet u via www.omgevingsloket.nl aanvragen.

Omgevingsvergunning (via www.omgevingsloket.nl)

Hier kunt u, naast de activiteit ‘inrichting’ ook andere activiteiten aanvragen.
Als bedrijf moet u sinds 1 juni 2011 inloggen met eHerkenning. eHerkenning is net als Digid voor bedrijven, een identificatiedienst waarmee u zich bekend maakt bij een overheidsdienst, in dit geval bij Omgevingsloket online. eHerkenning voldoet beter aan de huidige eisen die de overheid stelt aan het elektronisch herkennen van medewerkers van bedrijven. Mocht u nog geen eHerkenningsmiddel hebben, dan raden we u aan om zo snel mogelijk deze overstap te maken.
Indien u nog geen eHerkenningsmiddel heeft, dan dient u een eHerkenningsmiddel aan te vragen bij een erkende aanbieder van eHerkenning.

U kunt de erkende aanbieders vinden via: www.eherkenning.nl/bedrijven

De omgevingsvergunning voegt ruim 25 vergunningen samen. Herhaaldelijk wordt bekeken of het mogelijk is nog meer vergunningen onder de omgevingsvergunning te laten vallen. Zo is het sinds april 2012 mogelijk om Waterwetvergunningen tegelijk met de omgevingsvergunning aan te vragen. Dit is handig als u wilt bouwen op of bij een dijk of waterloop.
Ondanks deze ontwikkelingen heeft u soms toch nog een vergunning nodig die (nog) niet is meegegaan in de omgevingsvergunning, zoals b.v. een terras- of evenementenvergunning. Die moet u dan apart aanvragen.
 

Voor meer informatie over de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kijkt u op de pagina’s ‘omgevingsvergunning’