Evenementen

Er zijn allerlei soorten evenementen. Hierbij kunt u denken aan braderieën, muziekvoorstellingen, optochten, wedstrijden op de weg en buurtfeesten. Een kenmerk hebben al deze evenementen gemeen: er wordt publiek verwacht en het evenement is bedoeld om publiek te vermaken.

Evenementenkalender

Organiseert u een evenement of een activiteit en wilt u dit graag op de evenementenkalender van de gemeentelijke website vermeld zien, dan kunt u de gegevens (zoals de aard van het evenement of activiteit, een korte omschrijving van het evenement, plaats, eventuele toegangsprijs, datum en tijdstip, naam contact persoon) melden bij het cluster communicatie, e-mail communicatie@drimmelen.nl.
De evenementenkalender kunt u tevens raadplegen als u een evenement wilt plannen.
In het overzicht kunt u per dag of per maand bekijken welke evenementen reeds gepland zijn. Ter informatie: niet alle evenementen die in de gemeente worden gehouden staan hier vermeld.
Ga naar de pagina met de Evenementenkalender
 

Voorwaarden vermelden evenement op evenementenkalender

 •   Het evenement moet een binding hebben met de gemeente Drimmelen, dat wil zeggen dat het evenement geheel of gedeeltelijk binnen onze gemeentegrenzen moet plaatsvinden.
 •  De gemeente Drimmelen behoudt zich het recht voor, in bepaalde gevallen, geen toestemming te verlenen voor vermelding op de evenementenkalender.

 NB: Voor het organiseren van een evenement heeft u een vergunning nodig die u bij de gemeente moet aanvragen.
 Vermelding in de evenementenkalender houdt niet automatisch in dat de evenementenvergunning is verleend.

Vragen over de evenementenkalender
Heeft u vragen over de Evenementenkalender, dan kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie, t. 140162, e-mail: gemeente@drimmelen.nl t.a.v. het cluster Communicatie.


Vergunningsvrij evenement

Wanneer is een evenement vergunningsvrij?
Voldoet uw evenement aan onderstaande voorwaarden? Dan is het evenement vergunningsvrij. U hoeft geen vergunning aan te vragen. U moet het evenement wel melden!

Voorwaarden:

 • er zijn niet meer dan honderd personen aanwezig;
 • het evenement wordt op maandag tot en met zaterdag gehouden tussen 10.00 uur en 23.00 uur;
 • het evenement wordt op zondag gehouden tussen 13.00 uur en 24.00 uur;
 • er is geen muziek voor 7.00 uur of na 24.00 uur en op zondag voor 13.00 uur en na 23.00 uur;
 • het evenement wordt niet gehouden op rijbanen, fietspaden of parkeerplaatsen;
 • het evenement vormt geen belemmering voor het verkeer en hulpdiensten;
 • er worden geen objecten geplaatst die groter zijn dan 10 m2;
 • er is één organisator;
 • evenement duur maximaal één dag.

Hoe kan ik een vergunningsvrij evenement melden?
Via het 'meldingsformulier vergunningsvrij evenement' kunt u uw evenement melden. Het is belangrijk dat u het evenement binnen vier weken voor de datum van het evenement meldt.
Meldingsformulier vergunningsvrij evenement 

Voor welke evenementen heb ik een vergunning nodig?

Organiseert u een evenement waarbij publiek wordt verwacht en is het evenement bedoeld om publiek te vermaken? Dan moet u in de meeste gevallen een evenementenvergunning aanvragen.

Hoe kan ik een vergunning voor mijn evenement aanvragen?
Via het 'aanvraagformulier vergunningsplichtig evenement' kunt u de vergunning aanvragen.
Het is belangrijk dat u de vergunning binnen acht weken en bij grote evenementen twaalf weken voor de datum van het evenement aanvraagt.
Aanvraagformulier vergunningsplichtig evenement Wat kost het om een vergunning aan te vragen?
Voor de kosten van een vergunning verwijzen wij u naar de legestarieventabel 2016

Wat is er nog meer nodig bij een evenement?
-
ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet
-gebruiksvergunning voor het plaatsen van een tent voor meer dan 50 personen. 


Voor welke andere activiteiten moet ik ook vergunning aanvragen?

Loterij
Als u een loterij wilt organiseren moet u daarvoor een loterijvergunning aanvragen.
Klik op onderstaande  link voor meer informatie.
Meer informatie over een loterijvergunning

Bingo (klein kansspel)
Als u een kansspel zoals een bingo of rad van fortuin wilt organiseren, moet u dit vooraf melden bij de gemeente. Onder kleine kansspelen verstaan we spelen zoals bingo en rad van fortuin, waarvan de gezamenlijke waarde van de prijzen niet meer is dan € 1.550,00.
Klik op onderstaande  link voor meer informatie.
Meer informatie over bingo (klein kansspel

Collecte
Als u geld wilt inzamelen voor een goed doel, hebt u een vergunning nodig.
Klik op onderstaande link voor meer informatie.
Meer informatie over een collectevergunning

Venten
Als u huis aan huis goederen te koop aan wilt bieden hebt u hiervoor een vergunning nodig.
Klik op onderstaande link voor meer informatie.
Meer informatie over een ventvergunning

Standplaats
Als u een standplaats wilt innemen dan hebt u hiervoor een vergunning nodig.
Klik op onderstaande link voor meer informatie.
Meer informatie over een standplaatsvergunning.

Standplaatsvergunning, aanvraagformulier

Stoken
Als u wilt stoken dan hebt u hiervoor een vergunning nodig (een ontheffing van het stookverbod).
Klik op onderstaande link voor meer informatie.
Meer informatie over een aanvraag voor ontheffing stookverbod