Meest gestelde vragen

Wat zijn de openingstijden van het gemeentehuis?
Openingstijden

Hoe kan ik met de auto of het openbaar vervoer het gemeentehuis bereiken?
routebeschrijving 

Wat is mijn WOZ-waarde - aanslag OZB-WOZ-beschikking

Jaarlijks laat de gemeente alle WOZ-objecten, zoals huizen en gebouwen taxeren. Voor 2017 kijken wij naar de prijspeildatum van 1 januari 2016.

Bezwaar maken

Wanneer u van mening bent dat de waarde van uw onroerende zaak door de gemeente niet juist is vastgesteld, kunt u, binnen zes weken na de dagtekening van de gecombineerde beschikking/aanslag, een bezwaarschrift indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Drimmelen. Voor de beoordeling van uw bezwaar tegen de waardebepaling is het belangrijk dat u uw bezwaarschrift goed motiveert en met goede argumenten onderbouwt. Indien u overweegt om een taxatierapport bij het bezwaarschrift te voegen, is het belangrijk dat het taxatierapport voldoet aan de wettelijke criteria van de Wet WOZ (een taxatierapport waarbij onder andere rekening wordt gehouden met verkoopcijfers van vergelijkbare objecten. Voor het indienen van een bezwaarschrift kunt u ook gebruik maken van het VRIS E-Loket. NB: het is mogelijk dat u de gegevens van 2014 ziet i.p.v. de actuele gegevens van 2015. De gegevens per 1 januari 2015 worden door het VRIS-Loket snel mogelijk getoond.
In dit E-loket kunt u wanneer u bent ingelogd met uw BSN-nummer of DigiD een formulier invullen om bezwaar te maken en te motiveren.

Meer informatie

Meer informatie over het E-loket vindt u op de pagina WOZ-informatie.

Waar kan ik inzamelzakken voor het verpakkingsafval (plastic, drankenkartons en blik) verkrijgen?
U kunt maximaal 2 sets inzamelzakken voor het verpakkingsplastic ophalen bij de onderstaande afgiftepunten:

 1.  Stichting Biesboschcentrum Drimmelen, Biesboschweg 4, 4924 BB Drimmelen 
  (openingstijden dinsdag t/m zondag van 10.00 t/m 17.00 uur); 
 2. Dagwinkel Hooge Zwaluwe, Burg. Godwaldtstraat 6, 4927 BB Hooge Zwaluwe 
  (openingstijden maandag t/m vrijdag van 08.00 t/m 18.00 uur, zaterdag van 07.30 t/m 17.00 uur); 
 3. C 1000, Pastoor van Hooijdonklaan 3, 4926 CG Lage Zwaluwe 
  (openingstijden maandag/dinsdag/woensdag/vrijdag/zaterdag 08.00 t/m 20.00 uur en donderdag van 08.00 t/m 21.00 uur); 
 4. Albert Heijn, Nieuwstraat 104, 4921 CZ Made 
  (openingstijden maandag t/m zaterdag van 08.00 t/m 21.00 uur) ; 
 5. C 1000 Made, Stationsstraat 19, 4921 AC Made 
  (openingstijden maandag/dinsdag/woensdag/zaterdag van 08.00 t/m 20.00 uur en donderdag/vrijdag van 08.00 t/m 21.00 uur); 
 6. Gemeentehuis, Park 1, 4921 BV Made 
  (U kunt de zakken verkrijgen bij de Servicebalie: openingstijden receptie: maandagochtend t/m vrijdagochtend van 09.00 t/m 12.30 uur, maandagmiddag t/m donderdagmiddag van 14.00 t/m 17.00 uur, donderdagavond van 18.00 t/m 20.00 uur en vrijdagmiddag van 14.00 t/m 16.00 uur); 
 7. Supercoop Made, Nieuwstraat 5, 4921 CT Made 
  (openingstijden maandag t/m vrijdag van 08.00 t/m 21.00 uur en zaterdag van 08.00 t/m 20.00 uur); 
 8. Jumbo, Hoofdstraat 61, 4844 CB Terheijden 
  (openingstijden maandag t/m zaterdag van 08.00 t/m 20.00 uur); 
 9. Milieustraat, Zeggelaan 131-133, 4844 SE Terheijden 
  (openingstijden maandagmiddag t/m vrijdagmiddag van 13.00 t/m 16.00 uur en zaterdagochtend van 10.00 t/m 15.00 uur). 
 10. 10. Troefmarkt van Dongen, Wagenstraat 1, 4845 CS Wagenberg 
  (openingstijden maandag/woensdag/donderdag van 08.00 t/m 18.00 uur, dinsdag van 08.00 t/m 13.00 uur, vrijdag van 08.00 t/m 20.00 uur en zaterdag van 07.30 t/m 16.00 uur).
   

Wat zijn de huis-aan-huisbladen in de gemeente Drimmelen?

 • Weekblad 't Carillon, Uitgeverij Em. de Jong, Postbus 8, 5110 AA Baarle-Nassau, tel. 013-5075534, fax. 013-5078929. Dit blad verschijnt in de gehele gemeente.
  Website:www.uitgeverijemdejong.nl/aanleveren/weekblad-t-carillon/ (met o.a. een digitaal archief van voorgaande edities, handig om nog eens terug te bladeren of te zoeken naar oud nieuws) 
  Inleveren kopij via e-mail:  uitgeverij@emdejong.nl
 • Rondom de Toren, website: www.rondomdetoren.nl
  Inleveren kopij via e-mail: info@rondomdetoren.nl
 • Inleveren advertenties via e-mail: advertentie@rondomdetoren.nl
  Secretariaat: Weegbree 1, 4844 HC Terheijden, tel. 076 – 5932137
  Bezorgklachten: melden bij VSP Netwerk, (0900) 8774636
 • Het Kanton, Uitgeverij: Wegener Huis-aan-huiskranten), Postbus 2170, 4800 CD Breda, tel. 076 - 5312800, fax 076 - 5312821.
  inleveren kopij: redactie.kan@persgroep.nl . Dit blad verschijnt wekelijks in Made.

Wat moet ik doen als ik 't Carillon niet ontvang?
Contact opnemen met de redactie (zie boven).

Hoe kom ik aan een anti-reclamesticker?
De nee/nee sticker of de ja/nee sticker is te verkrijgen bij de Servicebalie op het gemeentehuis.

Wat zijn de openingstijden van de Milieustraat?
Geopend: ma t/m vr. van 13.00 - 16.00 uur en za. van 10.00 - 15.00 uur.

Bij wie kan ik een gemeentegids aanvragen?
Deze gids kunt u aanvragen bij de de Servicebalie van het gemeentehuis, tel. 140162, e-mail: gemeente@drimmelen.nl

Hoeveel inwoners heeft de gemeente?
Het aantal inwoners van de gemeente Drimmelen is 26.875 inwoners (peildatum 1 januari 2017, voorlopige cijfers) 
Onderverdeeld:
 

Overzicht dorpen
Dorpen Totaal Mannen Vrouwen
Drimmelen 550 280 270
Hooge Zwaluwe 1691 865 826
Lage Zwaluwe 3973 2004 1969
Made 12165 6052 6113
Terheijden 6280 3148 3132
Wagenberg 2194 1109 1085
Zevenbergschen Hoek (Drimmelen) 22 15 7
Totaal 26875 13473 13402


Openbare verlichting
Meldingen over openbare verlichting (bijv. defecte lampen, scheve masten) kunt u doen via het Meldpunt, tel. 140162. of via het meldpunt@drimmelen.nl .

Ik heb iets te melden over deze website. Bij wie moet ik zijn?
U kunt suggesties of klachten mailen naar de eindredacteur, mevrouw A. Verwijmeren, e-mail: gemeente@drimmelen.nl