Proclaimer


De medewerkers van de gemeente Drimmelen doen hun uiterste best om de teksten en informatie op deze website actueel en volledig te houden. Wat wij niet doen is complete wetteksten en regelgeving letterlijk weergeven. 

Die kunt u in de meeste gevallen vinden bij www.overheid.nl waar ook meer achtergrondinformatie is te vinden over veel producten en diensten. 

De door de gemeenteraad of andere overheden vastgestelde verordeningen en regelgeving zijn bij verschil met tekst op deze website dan ook leidend. Mocht u onjuistheden of onvolledigheden op onze website tegenkomen, meldt u die dan alstublieft, dan kunnen wij zo snel mogelijk verbeteringen aanbrengen. Een e-mail naar communicatie@drimmelen.nl is voldoende.
De websites waarnaar u door kunt linken vallen buiten de verantwoordelijkheid van gemeente Drimmelen.

E-mail aan de gemeente Drimmelen wordt vertrouwelijk behandeld en indien mogelijk binnen vijf werkdagen inhoudelijk beantwoord. Lukt dit niet, dan krijgt u een tussenbericht.

Producten die u bij ons heeft besteld en betaald, worden onder verantwoordelijkheid van TNT Post, binnen twee werkdagen bij u thuis bezorgd. 
 

Links naar websites

Op Drimmelen.nl zijn links opgenomen naar websites van niet commerciële instellingen en organisaties, die rechtstreeks te maken hebben met de onderwerpen van de webpagina's. 

In enkele gevallen verwijzen we als service naar commerciële websites 
De gemeente Drimmelen is niet verantwoordelijk voor de inhoud en actualiteit van deze externe sites.

Privacy

De gemeente Drimmelen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van Drimmelen.nl. 
Informatie over bezoeken aan Drimmelen.nl worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. De voor informatieverzoeken per e-mail verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie en daarna vernietigd. 
 

Copyright 

De gemeente Drimmelen behoudt zich het auteursrecht voor op de via de internetsite van de gemeente Drimmelen verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de site van de gemeente Drimmelen mag zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Drimmelen openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren is alleen toegestaan met bronvermelding. 
 

Gemeentelijke regelgeving 

Via Drimmelen.nl wordt toegang verleend tot de teksten van gemeentelijke regelgeving, zoals bijvoorbeeld verordeningen. Hierbij geldt dat de publicatie van teksten geen bekendmaking vormt in de zin van de Grondwet. Alleen de door de gemeente gedrukte stukken hebben een officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst.
 

Pagina’s bewonersgroepen/dorpsraad

De pagina’s van de bewonersgroepen/dorpsraad van de 6 dorpen die onze gemeente rijk is, zijn een initiatief van de gemeente Drimmelen. De gemeente Drimmelen wil hiermee bijdragen aan de sociale samenhang tussen de dorpen en de gemeente, de politie, de straathoekwerker en de woningcorporaties.

De redactie van Drimmelen.nl heeft geen inhoudelijke bemoeienis met of verantwoordelijkheid voor de inhoud van de pagina’s van de bewonersgroepen/dorpsraad, behoudens het recht om uitingen achteraf, na overleg met de bewonersgroepen/dorpsraad, te wijzigen of te verwijderen.
 


Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anita Verwijmeren van het cluster Communicatie van de gemeente Drimmelen. tel 140162.
Heeft u suggesties met betrekking tot deze website, mail dan naar communicatie@drimmelen.nl