Proclaimer


De medewerkers van de gemeente Drimmelen doen hun uiterste best om de teksten en informatie op deze website actueel en volledig te houden. Wat wij niet doen is complete wetteksten en regelgeving letterlijk weergeven. 

Die kunt u in de meeste gevallen vinden bij www.overheid.nl waar ook meer achtergrondinformatie is te vinden over veel producten en diensten. 

De door de gemeenteraad of andere overheden vastgestelde verordeningen en regelgeving zijn bij verschil met tekst op deze website dan ook leidend. Mocht u onjuistheden of onvolledigheden op onze website tegenkomen, meldt u die dan alstublieft, dan kunnen wij zo snel mogelijk verbeteringen aanbrengen. Een e-mail naar communicatie@drimmelen.nl is voldoende.
De websites waarnaar u door kunt linken vallen buiten de verantwoordelijkheid van gemeente Drimmelen.

E-mail aan de gemeente Drimmelen wordt vertrouwelijk behandeld en indien mogelijk binnen vijf werkdagen inhoudelijk beantwoord. Lukt dit niet, dan krijgt u een tussenbericht.

Producten die u bij ons heeft besteld en betaald, worden onder verantwoordelijkheid van TNT Post, binnen twee werkdagen bij u thuis bezorgd. 
 

Links naar websites

Op Drimmelen.nl zijn links opgenomen naar websites van niet commerciële instellingen en organisaties, die rechtstreeks te maken hebben met de onderwerpen van de webpagina's. 

In enkele gevallen verwijzen we als service naar commerciële websites 
De gemeente Drimmelen is niet verantwoordelijk voor de inhoud en actualiteit van deze externe sites.

Privacy

De gemeente Drimmelen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van Drimmelen.nl. 
Informatie over bezoeken aan Drimmelen.nl worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. De voor informatieverzoeken per e-mail verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie en daarna vernietigd. 
 

Copyright 

Tenzij anders vermeld is op de content van deze website de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing. Dit betekent dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, met uitzondering van items waarin staat dat daarop een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

De volgende rechten worden door Creative Commons zero verklaring niet gewijzigd en blijven dus van kracht:

  • octrooirechten en merkrechten
  • de rechten van anderen, ofwel op onderdelen van deze website ofwel op de wijze waarop de website wordt gebruikt, zoals het portretrecht of privacyrecht.

We hebben niet alle auteurs van het gebruikte beeldmateriaal kunnen achterhalen. Wordt er beeldmateriaal van u onjuist gebruikt?  Neem dan contact met ons op via; gemeente@drimmelen.nl

Gemeentelijke regelgeving 

Via Drimmelen.nl wordt toegang verleend tot de teksten van gemeentelijke regelgeving, zoals bijvoorbeeld verordeningen. Hierbij geldt dat de publicatie van teksten geen bekendmaking vormt in de zin van de Grondwet. Alleen de door de gemeente gedrukte stukken hebben een officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst.
 

Pagina’s bewonersgroepen/dorpsraad

De pagina’s van de bewonersgroepen/dorpsraad van de 6 dorpen die onze gemeente rijk is, zijn een initiatief van de gemeente Drimmelen. De gemeente Drimmelen wil hiermee bijdragen aan de sociale samenhang tussen de dorpen en de gemeente, de politie, de straathoekwerker en de woningcorporaties.

De redactie van Drimmelen.nl heeft geen inhoudelijke bemoeienis met of verantwoordelijkheid voor de inhoud van de pagina’s van de bewonersgroepen/dorpsraad, behoudens het recht om uitingen achteraf, na overleg met de bewonersgroepen/dorpsraad, te wijzigen of te verwijderen.
 


Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anita Verwijmeren van het cluster Communicatie van de gemeente Drimmelen. tel 140162.
Heeft u suggesties met betrekking tot deze website, mail dan naar: communicatie@drimmelen.nl.