Toegankelijkheid

Gemeente Drimmelen besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid. In 2012 is deze website technisch en tekstueel aangepast aan de normen van de webrichtlijnen. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. Wij gebruiken daarvoor het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen.

Waarmerk Drempelvrij Prioriteit 1

logo waarmerk Prioriteit 1De website van de gemeente Drimmelen heeft het waarmerk Drempelvrij prioriteit 1 gekregen. Het Waarmerk drempelvrij.nl is het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites. Voldoet een website aan de eisen dan mag die het ‘groene mannetje’ op de site zetten.

Wanneer heb je een toegankelijke website?
•een toegankelijke website sluit niemand uit. Mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke of motorische beperking bijvoorbeeld, maar ook senioren, mensen met kleurenblindheid of dyslexie en mensen die Nederlands als tweede taal spreken;
•toegankelijke websites zijn beter te vinden door zoekmachines zoals Google. Als bezoeker kunt u uw favoriete zoekmachine gebruiken om direct de informatie op de website te vinden. Denk bijvoorbeeld aan het invoeren van een specifieke zoekopdracht, zoals 'paspoort gilze' of 'afspraak maken rijen';
•een toegankelijke website werkt in alle browsers, op alle platforms en op alle apparaten. Dus in Internet Explorer, maar ook in Google Chrome. U kunt de website ook bezoeken op uw smartphone of tablet.
 

Meer informatie?
De website is getoetst door inspectie-instelling Qualityhouse en voldoet aan de richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl. Op de webpagina van Qualityhouse vindt u meer informatie over het behaalde certificaat. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de website van drempelvrij bezoeken: http://www.drempelvrij.nl/waarmerk.

Digitale formulieren

De leverancier van deze website levert een module waarmee wij formulieren maken. Technisch voldoet deze module nog niet aan de webrichtlijnen. Een nieuwe versie van deze formulierenmodule is in ontwikkeling. Naar verwachting wordt de nieuwe module, die voldoet aan de toegankelijkheidseisen, opgeleverd in 2013.  Om deze reden is besloten om de volledige toegankelijkheid van de formulieren buiten beschouwing te laten.

PDF documenten

PDF-bestanden zijn weliswaar doorzoekbaar, maar voldoen niet volledig aan de webrichtlijnen. Door het gebruik van PDF/A  documenten wordt de toegankelijkheid maximaal gerealiseerd. De gemeente Drimmelen plaatst alle PDF-bestanden vanaf 01 januari 2013 volgens het format PDF/A. Indien u een eerder geplaatst PDF document als PDF/A wilt ontvangen kunt u dat aanvragen bij de gemeente Drimmelen. U kunt dat doen via het emailadres: gemeente@drimmelen.nl  of telefonisch contact opnemen met 140162.

Bekendmakingen

Op deze website staan de bekendmakingen van de gemeente Drimmelen. De leverancier van deze website levert een module waarin de verordeningen worden ingevoerd. Deze module voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De leverancier is hiervan op de hoogte en beraadt zich over eventuele aanpassingen.

Audioverslagen

Na een raadsvergadering is het mogelijk om deze vergadering via internet te beluisteren. Dit noemen we een audioverslag. Voor mensen met een gehoorbeperking is deze informatie niet toegankelijk. Hiervoor is ondertiteling noodzakelijk. Ondertiteling is op dit moment nog niet te realiseren. De leverancier van de audioverslagen bouwt een nieuwe versie waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de webrichtlijnen. Mensen met een gehoorbeperking kunnen in plaats van het audioverslag, de besluitenlijst van de vergadering bekijken.

Melding van ontoegankelijkheid

Mocht u van mening zijn dat onze website ondanks onze toetsing niet voldoet aan de toegankelijkheidseisen, of heeft u om wat voor een reden dan ook geen toegang tot de informatie die u zoekt, laat het ons weten. Hiermee helpt u ons de website te verbeteren, zodat u en eventuele mede-bezoekers in de toekomst optimale toegang hebben tot onze informatie.

U kunt een melding doen door een mail te sturen naar gemeente@drimmelen.nl. Beschrijf hierin in ieder geval het probleem en neem de link naar de desbetreffende pagina op.  Wij kunnen uw melding beter beoordelen wanneer u aanvullend ook aangeeft welk besturingssysteem u gebruikt,  welke browsersoftware u hebt, of u instellingen hebt aangepast en of u hulpmiddelen, schermlezer, schermvergrotingssoftware, spraakherkenningssoftware gebruikt.
Uw melding zal onderzocht worden en u wordt op de hoogte gesteld van de beoordeling en eventueel de termijn waarin het wordt aangepast.