Doorgaande route Terheijden

De doorgaande route Terheijden is in het coalitieprogramma 2014-2018 “Samen investeren in Drimmelen” opgenomen als primair ontwikkelproject. Hiermee zijn middelen beschikbaar gemaakt om knelpunten op dit traject van Moerdijkseweg tot aan rotonde Zeggelaan op te lossen.

Betrokkenen

 • Aanwonenden en andere belanghebbenden
 • Afdeling Openbare Werken gemeente Drimmelen,
 • Buro Aura
 • Bewonersplatform Terheijden.

Proces

Tijdens de informatieavond van 7 december 2016 hebben belanghebbenden hun reactie kunnen geven. Deze reacties zijn verwerkt op luchtfoto's.  Gelijktijdig is naar aanleiding van enkele opmerkingen aan Aura (bureau voor stad en landschap) gevraagd om specifiek naar het gebied rondom de kerk en het Dorpsplein te kijken.
In het tweede kwartaal van 2017 wordt op basis van alle reacties gekeken naar waar belanghebbenden het over eens zijn en er waar mogelijk knelpunten/tegenstrijdigheden zijn. Aan de hand hiervan gaan we in juni 2017 terug naar de belanghebbenden om deze conclusies te presenteren en te polsen voor welke oplossingen het meeste draagvlak is.
Op basis van de uitkomst van deze avond wordt het ontwerp waar nodig aangepast en wordt de raad hierover vervolgens geïnformeerd.
Hierna worden de plannen gefaseerd uitgewerkt op besteksniveau waarna de werkzaamheden  aanbesteed zullen worden. Een eerste fase komt naar verwachting eind dit jaar/ begin volgend jaar (2018) in uitvoering.

Planning

 • Terugkoppeling belanghebbenden: juni 2017
 • Verwerken reacties in ontwerp: zomerperiode 2017
 • Informatieronde gemeenteraad: 3e kwartaal 2017
 • Verwerken reacties in ontwerp: juli - augustus 2017
 • Werkvoorbereiding: 3e kwartaal 2017
 • Uitvoeringsperiode: gefaseerd vanaf vierde kwartaal 2017/eerste kwartaal 2018

Communicatie

Op 7 december 2016 is er een bijeenkomst geweest van aanwonenden en belanghebbenden om hun zienswijze, ideeën, ondervonden knelpunten enz. aan te geven.
Al deze inbreng is per categorie verwerkt op een aantal luchtfoto-onderleggers.


Op bijgevoegde  luchtfoto's kunt u zien op welke locaties door aanwezigen zaken zijn ingebracht.
Daarnaast is er een document met algemene opmerkingen.
(De luchtfoto's het de reacties worden z.s.m. toegevoegd.)

In juni 2017 vindt er een 2e bijeenkomst plaats met terugkoppeling hierover en een eerste gedachte over mogelijke oplossingsrichtingen.

Projectleiding

 •     Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid: Jan-Willem Stoop
 •     Ambtelijk projectleider: Hans Ribbers

 Informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Hans Ribbers, bereikbaar via telefoonnummer 140162 of mailadres gemeente@drimmelen.nl ter attentie van Hans Ribbers

Informatie over uw dorp
Dorpen in Drimmelen Ga naar Lage Zwaluwe Ga naar Drimmelen Ga naar Hooge Zwaluwe Ga naar Made Ga naar Wagenberg Ga naar Terheijden
Klik op één van de dorpen op het bovenstaande kaartje.