Afval

Op deze pagina vindt u alle informatie over gescheiden afval inzamelen, de data (afvalkalender) en dagen van inzameling, de beschrijving van de diverse soorten afvalinzameling, afvaltarieven, de diftarinfolijn en de Milieustraat.

Actueel

Momenteel zamelen we in de gemeente Drimmelen 149 kg restafval per persoon per jaar in. Wij zijn van mening dat anders afval inzamelen nodig is om grondstoffen te besparen. Het streven is om nog maximaal 100 kg restafval per persoon te hoeven inzamelen in 2020 en nog maar 30 kg in 2025. Om deze doelstelling te behalen, onderzoeken we hoe we afval nóg beter kunnen scheiden. Tijdens de informatieronde op 9 februari is de raad geïnformeerd over vier verschillende inzamelmethodes. In de opinieronde  van 16 februari  wordt dieper ingegaan op de diverse inzamelmogelijkheden. De gemeenteraad beslist  9 maart over de toekomstige manier van inzamelen.

Gescheiden afval inzamelen

In onze gemeente wordt het huishoudelijk afval zoveel mogelijk gescheiden ingezameld. 
Minder restafval is goed voor uw portemonnee en voor het milieu. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe meer waardevolle grondstoffen we kunnen inzamelen. Een van de manieren om restafval te verminderen is anders inzamelen.  Hier zijn verschillende mogelijkheden voor. Met andere minicontainers of vaker inzamelen bijvoorbeeld.
 


Afvalkalender en ophaaldagen

Als het restafval (grijze container) wordt ingezameld wordt er in ieder geval nooit plastic ingezameld!

Mocht u vragen hebben over de afvalinzameling dan kunt u contact opnemen met de Diftar infolijn, telefoon: 0800 - 0234450 of met het Meldpunt, telefoon 140162. U kunt Diftar infolijn ook mailen: drimmelen@engels.eu. Mailt u dan wel uw volledige adres en uw telefoonnummer erbij.

Milieustraat

Milieustraat TerheijdenDe Milieustraat kunt u bereiken via afslag 31 op de A59 richting Terheijden. Bij de eerste verkeerslichten rechtsaf waarna u via de carpoolplaats de ingang van de Milieustraat vindt. Het adres is Zeggelaan 131-133, 4844 SE Terheijden. De Milieustraat is elke werkdag open tussen 13.00-16.00 uur en elke zaterdag tussen 10.00-15.00 uur.
Bij de Milieustraat dient u zich op verzoek te kunnen identificeren. Uit uw identiteitsbewijs moet blijken dat u woonachtig bent in de gemeente Drimmelen.
Meer informatie over de Milieustraat
 

Onderstaand meer informatie over:

Informatie over uw dorp
Dorpen in Drimmelen Ga naar Lage Zwaluwe Ga naar Drimmelen Ga naar Hooge Zwaluwe Ga naar Made Ga naar Wagenberg Ga naar Terheijden
Klik op één van de dorpen op het bovenstaande kaartje.