Glasvezelkabel

Aanleg glasvezel gemeente Drimmelen

Samenvatting project

Voor een leefbare en economisch gezonde gemeente is snel internet onmisbaar. Daarom wil de gemeente Drimmelen heel graag dat de gehele gemeente voorzien is van zogenaamde breedband. Dit betekent in de praktijk dat daar waar nu geen kabel van Ziggo ligt, er een kabel gelegd moet worden. Dit betreft voornamelijk de buitengebieden van de gemeente Drimmelen (zie bijgevoegde kaart).Volgens de nieuwste technieken wordt dit een glasvezelkabel. Omdat de gemeente geen nutsbedrijf voor telecom netwerken is doen we dat niet zelf. Telecommunicatiebedrijven leggen deze glasvezelkabel. Intussen zijn wij in overleg met een aantal van deze bedrijven die glasvezelkabel in onze gemeente aan willen leggen. Uiteindelijk resulteert dit in een vergunning voor één van deze bedrijven. Ook bekijken wij de mogelijkheid of deze partijen ook een aantal bedrijventerreinen aan willen sluiten.

Doelstelling

Ervoor zorgen dat een zo groot mogelijk deel van de gemeente voorzien is van een breedband verbinding. Het streven is om zo dicht mogelijk tot 100% dekking te komen.

Betrokkenen

 • Bewoners buitengebied waar geen kabel aanwezig is.
 • Ondernemers in het buitengebied waar geen kabel aanwezig is.
 • Ondernemers op bedrijventerreinen waar geen kabel aanwezig is.
 • Adviseur Terra Incognita bv.
 • Kabelbedrijven
 • Gemeente Drimmelen

Proces

 • De gemeente is door nutsbedrijven benaderd.
 • De gemeente zal één of meer partijen een vergunning verlenen. (Waarschijnlijk één omdat het voor niemand rendabel is om meer netwerken aan te leggen. Maar volgens de telecommunicatiewet kunnen we meerdere aanvragers niet weigeren)
 • Na verlening van de vergunning benadert het kabelbedrijf de belanghebbenden. Dit kan door middel van een informatieavond of een gesprek met elke bewoner individueel. Dit is nog niet bekend.
 • De ervaring leert dat de werkzaamheden pas starten als een bepaald percentage van de bewoners heeft toegezegd om glasvezel af te nemen
 • Nadat er genoeg bewoners hebben toegezegd zullen de graafwerkzaamheden werkelijk starten.
 • Als de werkzaamheden gereed zijn kunt u een glasvezelabonnement afsluiten. (Vaak is er een keuze uit meerdere providers. Het aantal  is afhankelijk van het telecombedrijf). U wordt hierover door het kabelbedrijf geïnformeerd.

Planning*

 • 1e t/m 3e  kwartaal 2017 voorbereiden
 • 4e kwartaal 2017 start uitvoering
 • 2e kwartaal 2018 gereed

* Voorlopig, planning kan worden opgeschoven indien blijkt dat er door onvoorziene zaken blijkt dat er meer tijd nodig is.

Communicatie

Belanghebbenden worden geïnformeerd over het plan. Of dit middels een informatieavond of persoonlijk gebeurd is nog niet bekend.

Projectleiding

 • Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid:  Wethouder Harry Bakker  (Glasvezel)
 • Ambtelijk projectleider: de heer C. van den Biggelaar
 • Beleidsmedewerker economische zaken: mevrouw M. den Teuling
 • Gemeentelijk Toezichthouder: Nog niet bekend

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij C. van den Biggelaar, projectleider civiele techniek, glasvezel@drimmelen.nl  ter attentie van C. van den Biggelaar, tel. 140162

Informatie mogelijk geïnteresseerde kabelbedrijven

Inschrijving

Het project wordt niet aanbesteed door de gemeente Drimmelen. Kabelbedrijven die interesse hebben om een glasvezelnet aan te leggen in de gemeente Drimmelen kunnen zich wenden tot de gemeente via bovenstaand emailadres of telefoonnummer. Aanvragen zullen conform de telecommunicatiewet worden afgehandeld. De AVOI van de gemeente Drimmelen is van toepassing op de werkzaamheden.

Laatste nieuws

Er is een eerste inventarisatie geweest naar welke gebieden nog niet zijn aangesloten op een breedbandnetwerk. Op het bijgevoegde kaartje is met rode stipjes aangegeven om welke panden / gebieden het gaat.

Informatie over uw dorp
Dorpen in Drimmelen Ga naar Lage Zwaluwe Ga naar Drimmelen Ga naar Hooge Zwaluwe Ga naar Made Ga naar Wagenberg Ga naar Terheijden
Klik op één van de dorpen op het bovenstaande kaartje.