Openbare ruimte


 

 
 Het is goed wonen in onze ‘blauwgroene’ gemeente en dat vinden gelukkig veel inwoners van onze dorpen. Dat men zich prettig en veilig voelt in een leefomgeving wordt mede bepaald door de inrichting daarvan. Denk daarbij aan het groenbeheer, een efficiënt werkend rioleringsstelsel, de straatverlichting, het straatmeubilair, het hondenbeleid, de gladheidsbestrijding, het plaatsen van bladkorven in de herfst en speelplekken.

In de openbare ruimte vinden ook projecten plaats zoals bijvoorbeeld het vervangen van de riolering en de bestrating in een wijk, de inrichting van de bushaltes enz..

Naast de werkzaamheden van aannemers bij de diverse projecten worden er ook werkzaamheden verrichten door de medewerkers van de wijkteams in de dorpen. Elk dorp heeft een eigen wijkteam dat belast is met het dagelijks beheer van de openbare ruimte. Daarnaast zijn de wijkteams ook de ogen en oren in de diverse kernen. Ook zij signaleren knelpunten en hebben hierover overleg met de coördinator Dorpsgericht werken.

En daarnaast zijn wij natuurlijk ook afhankelijk van de medewerking van de inwoners, van u dus!. 
Alles dat u ziet dat niet in orde is in de buitenruimte, kunt melden. Ziet u bijvoorbeeld een losliggende stoeptegel, vuil in de singel, overhangende takken, een put in de weg of iets dergelijks, dan kunt u dit melden via het Meldpunt, meldpunt@drimmelen.nl.

Archief
Informatie over uw dorp
Dorpen in Drimmelen Ga naar Lage Zwaluwe Ga naar Drimmelen Ga naar Hooge Zwaluwe Ga naar Made Ga naar Wagenberg Ga naar Terheijden
Klik op één van de dorpen op het bovenstaande kaartje.