Riolering

RioolRioolaansluiting

Bij het Meldpunt kunt u opgeven dat u een rioolaansluiting wenst. Nadat de medewerker van het Meldpunt de benodigde gegevens (o.a. adres en aan te sluiten pand) heeft genoteerd wordt de opzichter ingeschakeld. De opzichter komt bij u langs om o.a. de afstand te bepalen van de perceelgrens tot het gemeentelijk rioolstelsel. Op basis van deze gegevens wordt een rekening opgesteld en naar u toegestuurd. Na betaling van de rekening wordt een aannemer ingeschakeld. Het gedeelte tussen woning en uitlegger (het ‘stukje’ riolering naar het hoofdriool), op uw eigen grond, dient u zelf uit te (laten) voeren.


Verstoppingen


Oorzaak rioolverstoppingen en wie betaalt de kosten?

Bij het Meldpunt komen regelmatig meldingen binnen van een verstopte riolering. Bij het bepalen van de plaats van de verstopping door uzelf of door een door u te betalen ingehuurd bedrijf komt dan meestal één van de volgende oorzaken naar voren:

  • Een defect op de plaats tussen het ontstoppingsputje en het hoofdriool: Dit is een zaak voor de gemeente. Bel 140162 en meld de verstopping. De gemeente zorgt dat het wordt verholpen. Als u zelf een aannemer belt moet u zelf de kosten van de verstopping of reparatie betalen.
  • Een verstopping tussen de afvoer in huis en het ontstoppingsputje: De oorzaak ligt dan bij de eigenaar zelf. U bent zelf verantwoordelijk voor het oplossen hiervan. U kunt zelf een aannemer inschakelen. Let wel op dat als achteraf blijkt dat de oorzaak toch op de grond van de gemeente ligt, u zelf de kosten van de aannemer moet betalen

Controleer dus goed wáár de verstopping zit.

Wat kunt u doen bij een rioolverstopping?

In het ontstoppingsputje zelf, kunt u constateren waar de oorzaak ligt:

  • Gooi een emmer water in het toilet. Passeert het water het putje niet, dan zit de verstopping tussen één van de afvoeren in huis en het putje. In dit geval dient u de verstopping zelf te (laten) verhelpen.
  • In het andere geval, wanneer de inhoud van de emmer het ontstoppingsputje wèl bereikt, zit het euvel in het gemeenteriool. De gemeente is dan verantwoordelijk voor de uitvoering van de reparatie. u kunt hiervoor het Meldpunt bellen, tel. 140162.


Let op: Als u zelf van te voren weet dat de verstopping ECHT op eigen terrein is, mag u zelf elke firma bellen. Maar als achteraf blijkt dat de verstopping tóch op gemeentelijk terrein ligt, dan dient de opdrachtgever (en dat bent u meestal zelf) de kosten zelf te betalen.

Meldpunt

Het Meldpunt is iedere werkdag tussen 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar.tel: 140162, e-mail: meldpunt@drimmelen.nl
 

Informatie over uw dorp
Dorpen in Drimmelen Ga naar Lage Zwaluwe Ga naar Drimmelen Ga naar Hooge Zwaluwe Ga naar Made Ga naar Wagenberg Ga naar Terheijden
Klik op één van de dorpen op het bovenstaande kaartje.