Opgroeien & Opvoeden


’Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’.
In de gemeente Drimmelen behoort ruim 20% van ons totale inwoneraantal tot de doelgroep jeugd en jongeren tot 18 jaar.

Onderwijs

De onderwijsvoorzieningen in de gemeente Drimmelen strekken zich uit van voorschoolse voorzieningen (zoals kinderopvang en peuterspeelzalen), basisscholen, tot voortgezet onderwijs en volwassenen educatie. 
Niet voor iedereen is het mogelijk om zelfstandig naar school te gaan. 
Mocht u vragen hebben over het leerlingenvervoer dan kunt u hiervoor bij de gemeente terecht. Dit geldt natuurlijk ook voor vragen met betrekking tot kinderopvang, de leerplicht, een overzicht van scholen in onze gemeente en het vakantierooster voor de basisscholen en het voortgezet onderwijs.


Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Opgroeien en opvoeden gaat niet altijd vanzelf. Opgroeien en opvoeden is heel wat, voor ouders, maar zeker ook voor kinderen. Steeds een stap verder doen en nieuwe dingen ontdekken, voor velen ongetwijfeld een proces van vallen en opstaan. Een proces waarbij zowel ouders als kinderen ook veel vragen tegenkomen.

Ouders en kinderen zoeken antwoorden op verschillende manieren, bijvoorbeeld door hier met andere ouders over te praten of vrienden of vriendinnen over te praten. Of aan hun eigen ouders te vragen hoe zij vroeger met bepaalde situaties omgingen, informatie te zoeken op internet, of een gesprek te hebben met de leraar op school.

Bij het CJG kunnen ouders en kinderen terecht voor advies en ondersteuning over opgroeien en opvoeden. Het kan gaan over gezonde voeding, leerproblemen, puberteit, etcetera. Er zijn veel organisaties die hulp en ondersteuning bieden. Dit aanbod is gebundeld
in het CJG.


 

Informatie over uw dorp
Dorpen in Drimmelen Ga naar Lage Zwaluwe Ga naar Drimmelen Ga naar Hooge Zwaluwe Ga naar Made Ga naar Wagenberg Ga naar Terheijden
Klik op één van de dorpen op het bovenstaande kaartje.