Project windmolens

Beleid windenergie West-Brabant

De gemeenteraad van Drimmelen heeft in de raadsvergadering van 21 juni 2012 ingestemd met het beleid windenergie. Hiermee kozen zij voor de inzet van meer duurzame energie in de Regio West-Brabant. Doelstelling van het Rijk is om in 2020 meer duurzame energie op te wekken. Voor West-Brabant betekent dat een doelstelling van 200 MegaWatt, of ongeveer 70 windmolens.

Voorkeurslocatie in Drimmelen

Gemeente Drimmelen heeft de locatie A16 Zonzeel aangewezen als voorkeurslocatie voor windmolens. Deze locatie sluit aan op de andere locaties langs de A16 in de gemeente Moerdijk, Breda en Zundert. Langs de A16 gaat het dan om  +/- 100MW, ongeveer 33 windmolens.

Overkoepelend inpassingsplan door provincie

De vier betrokken gemeenten zijn overeengekomen dat de provincie een overkoepelend inpassingsplan (een soort bestemmingsplan) opstelt voor de locaties langs de A16. Wij zullen inwoners en belanghebbenden samen met de provincie in dat traject vroegtijdig informeren en betrekken. De planprocedure start omstreeks februari 2016.

Sociale voorwaarden voor windmolens

In oktober 2014 heeft de gemeenteraad voorwaarden gesteld bij de bouw van windmolens op Drimmelens grondgebied. Onze raad vindt dat windmolens altijd een bijdrage moeten leveren aan de lokale samenleving en inwoners van de gemeente Drimmelen. Dit noemt men ‘social return’ of sociale teruggave.

Afspraken over sociale teruggave

De gemeente Drimmelen heeft nauw samengewerkt met de energiecoöperaties Duurzaam Drimmelen en Energiek Moerdijk. Dit om met beoogde projectontwikkelaar Raedthuys gunstige afspraken te maken over de sociale teruggave.

De resultaten van die onderhandelingen presenteerde men tijdens de informatieronde op 19 november 2015. 
De gemeenteraad besloot hieroverop 28 januari 2016.

Rekening houden met de omgeving

Projectontwikkelaar Raedthuys heeft opstalrechten op gronden binnen de gemeentelijke voorkeurslocaties van Moerdijk en Drimmelen. Dit betekent dat zij het recht hebben om op gronden van een andere eigenaar windmolens te bouwen. Op voorwaarde dat zij hiervoor een omgevingsvergunning (ook voor milieu) hebben.

Of Raedthuys binnen het zoekgebied ook écht windmolens kan bouwen blijkt later nog uit de planprocedure. In deze procedure laat de provincie bijvoorbeeld milieuonderzoeken uitvoeren. De provincie stelt ook locaties vast voor de plaatsing en geeft kaders voor de vergunningaanvraag.

Locatie windmolens

Provincie Noord-Brabant treedt op verzoek van de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert op als regisseur en initiatiefnemer van het project Windenergie A16. Het gebied aan weerszijden van de A16 is volgens de gemeenten en de provincie een geschikte plaats voor 100 megawatt aan windenergie. Dat staat gelijk
aan ongeveer 30 tot 50 windmolens en duurzame energie voor 90.000 huishoudens.
Het is nog niet bekend hoeveel windmolens precies worden geplaatst en op welke locaties. Het zoekgebied voor het plaatsen van de windmolens is een zone van ca.
een kilometer aan weerszijden van de A16, tussen het Hollands Diep en de grens met België. De provincie onderzoekt de A16-zone en leidt het proces om tot een provinciaal inpassingsplan (PIP) te komen.
Op www.brabant.nl/windenergieA16 vinden belangstellenden antwoord op veel gestelde vragen over het project Windenergie A16. Ook kunnen zij zich via deze site aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Video-animatie

De video-animatie over windenergie A16 kunt u bekijken via:

http://www.brabant.nl/mediatheek/video/6ce4eaa689694c04a4c32e7e395bfa1c.aspx

Meer informatie

Onder deze pagina vindt u allerlei documenten, zoals de raadsbesluiten en een presentatie. Ook vindt u hier een lijst met meestgestelde vragen en antwoorden. Plus links naar sites met nog meer informatie over windenergie.

Links

Over windenergie

Over Milieu Effect Rapportages

Bijlagen:

Informatie over uw dorp
Dorpen in Drimmelen Ga naar Lage Zwaluwe Ga naar Drimmelen Ga naar Hooge Zwaluwe Ga naar Made Ga naar Wagenberg Ga naar Terheijden
Klik op één van de dorpen op het bovenstaande kaartje.
  • Duurzaamheid