Toegankelijkheid

Raad stelt uitvoeringsplan Kom Binnen! vast

Gemeentelijke gebouwen, clubs en verenigingen zijn zo veel mogelijk toegankelijk voor alle inwoners. Alle inwoners, met en zonder beperking, kunnen meedoen aan de samenleving. Dat is het uitgangspunt van het uitvoeringsplan ‘‘Kom Binnen!’’ dat de gemeenteraad donderdag 2 februari heeft vastgesteld.

Concreet betekent dit dat de gemeente noodzakelijke aanpassingen gaat doen aan gemeentelijke gebouwen, zoals buurthuizen, sporthallen en het gemeentehuis zelf. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het rolstoelvriendelijk maken en het aanbrengen van een duidelijke bewegwijzering. Het gaat om extra aanpassingen die niet vanuit de reguliere budgetten bekostigd kunnen worden.

Subsidie voor clubs en verenigingen: aanvragen voor 15 december 2017

Ook kunnen clubs en verenigingen vanaf nu een aanvraag indienen voor een financiële ondersteuning bij het toegankelijker maken van hun activiteiten. Zo kunnen ook mensen met een beperking meedoen. Voorbeelden zijn: het verbreden van de deuropening van een clubhuis zodat mensen met een rolstoel makkelijk naar binnen kunnen; het trainen van vrijwilligers over hoe om te gaan met autisme. Het gaat dus niet alleen om concrete aanpassingen aan een gebouw, maar ook om het bijdragen aan de bewustwording.

De regeling is éénmalig en het maximaal uit te keren bedrag per aanvrager is €10.000. Verenigingen die gebruik willen maken van de ondersteuning kunnen vanaf nu een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente. Dat kan tot 15 december 2017.

Hieronder vindt u het aanvraagformulier en subsidieregels.
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, of hebt u vragen over het aanvraagformulier? Neem dan contact met ons op via tel.nr. 140162, of via gemeente@drimmelen.nl

Informatie over uw dorp
Dorpen in Drimmelen Ga naar Lage Zwaluwe Ga naar Drimmelen Ga naar Hooge Zwaluwe Ga naar Made Ga naar Wagenberg Ga naar Terheijden
Klik op één van de dorpen op het bovenstaande kaartje.