Trouwen in de gemeente Drimmelen

Bedankt voor uw interesse in trouwen in onze mooie gemeente. Wij zullen er alles aan doen om er een fantastische dag van te maken. Bovendien heeft onze gemeente bijzondere trouwlocaties en is het ook mogelijk om een eigen ambtenaar, of een eigen locatie (of beide) te kiezen. Hiervoor gelden speciale regels en tarieven, voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling publiekszaken.

 • Wat zijn de kosten?

 • Het verschil tussen een huwelijk, geregistreerd partnerschap en een samenlevingscontract

 • Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden?

  In Nederland trouwt men automatisch in gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat al uw bezittingen en schulden gemeenschappelijk zijn.
  Als u dit liever anders wilt dan kan u bij de notaris “huwelijkse voorwaarden” laten opmaken.

 • Wat zijn de voorwaarden om te mogen trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan?

 • Hoe kan ik een huwelijk of een geregistreerd partnerschap in Drimmelen aanvragen?

  U kunt uw huwelijk in de trouwzaal van het gemeentehuis laten voltrekken, maar we hebben ook vijf prachtige vaste trouwlocaties in Drimmelen. Als u toch liever een andere locatie heeft binnen de gemeente, is dit in veel gevallen ook mogelijk. Zie hiervoor 'eigen trouwlocatie'.

  Hoe reserveer ik een huwelijk / digitaal aangifte doen ?
  U vraagt zelf de beheerder van de trouwlocatie of de datum van uw keuze beschikbaar is. Zo ja, dan hier digitaal aangifte doen. Hierna ontvangt u een bevestigingsbrief met alle benodigde formulieren.
   
  Lees bij 'huwelijk' ook 'geregistreerd partnerschap'.

 • Melding van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap (ondertrouw)

  Zodra u weet waar en wanneer u wilt trouwen belt u de trouwlocatie om te vragen of deze datum beschikbaar is. Daarna belt u de gemeente op 14 0162 om de datum te reserveren. Wij sturen u vervolgens een reserveringsformulier per email. Deze vult u in en ondertekent u.

  Als wij deze retour hebben, en de datum is inderdaad beschikbaar, sturen wij u een bevestigingsbrief. Hierbij zit ook het formulier 'melding voorgenomen huwelijk'. Deze ondertekent u en u voegt kopieën legitimatie van u beide, en uw getuigen bij. Zodra wij deze stukken compleet retour hebben heeft u officieel melding gedaan van uw voorgenomen huwelijk. Voorheen was dit 'in ondertrouw gaan'. U hoeft dus niet meer langs te komen op het gemeentehuis.

  U kunt de melding doen binnen de termijn van 12 maanden, tot 14 dagen voor de huwelijksdag. Bent u binnen deze termijn niet gehuwd, dan vervalt de melding automatisch. Als uw trouwdatum verder weg is dan 12 maanden wacht u met het terugsturen van de melding.

  Na de voltrekking van het huwelijk of geregistreerd partnerschap ontvangt de gemeente waar u en uw partner staan ingeschreven een kennisgeving van het gesloten huwelijk of geregistreerd partnerschap als u niet in Drimmelen woont. Het huwelijk wordt dan ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).

  Als u beiden niet in Nederland woont en u en/of uw partner de Nederlandse nationaliteit bezit, moet u in de gemeente Den Haag een melding doen.

  Lees bij 'huwelijk' ook 'geregistreerd partnerschap'.


   

 • Wat heeft u nodig?

  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van u en uw partner;
  • Een kopie van het legitimatiebewijs van uw getuigen (minimaal 2, maximaal 4, bij een gratis huwelijk maximaal 2);
  • Bent u en/of uw partner in het buitenland geboren? Heeft u en/of uw partner in het buitenland gewoond? Heeft u en/of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit? Bent u en/of uw partner gescheiden in het buitenland? Misschien moet u en/of uw partner buitenlandse documenten overleggen. Bel voor meer informatie hierover met de gemeente.


  Let op: Documenten uit het buitenland die niet in de Nederlandse, Franse, Duitse of Engelse taal zijn opgesteld, moeten door een beëdigd vertaler zijn vertaald.

  Let op: Documenten uit bepaalde landen moeten voorzien zijn van een apostille of gelegaliseerd zijn.

  Bij twijfel over uw persoonsgegevens en/of burgerlijke staat, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand aan u en/of uw partner vragen om aanvullende documenten in te leveren.
   

 • Gratis trouwen

  Gratis huwelijk/partnerschapsregistratie op maandag

  Tijdens een kosteloos huwelijk/partnerschapsregistratie  gelden speciale regels. Minimaal 1 persoon moet ingeschreven staan in de gemeente Drimmelen. De ambtenaar leest de akte voor. Vervolgens wordt deze getekend. Het huwelijk/partnerschapsregistratie  vindt plaats in een kleine spreekkamer met 4 zitplaatsen en duurt circa 5 minuten.Let op: Bij een kosteloos huwelijk/partnerschapsregistratie  komt u samen, met in totaal 2 getuigen.U ben dus in totaal met 4 personen. Meer mensen zijn niet toelaatbaar in de spreekkamer.
  Er kan een wachttijd zijn. voor informatie kunt u contact opnemen met team huwelijken.

 • Naamgebruik

  Kiest u voor de naam van uw partner? Dan verandert uw geboortenaam of geslachtsnaam daar niet door. In het huwelijksboekje staat onder het kopje “geslachtsnaam na huwelijk” dus gewoon uw eigen naam. Bestelt u een nieuw reisdocument of rijbewijs? Dan komt ook daarop altijd eerst uw eigen naam te staan. Maar de naam van uw partner komt er wel achter te staan. In Nederland verliest u dus nooit uw eigen naam, alleen door middel van naamswijziging. Alleen als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit én het recht van het land waarvan u de nationaliteit bezit uitdrukkelijk bepaalt dat door het huwelijk een andere naam wordt verkregen, kan het zo zijn dat uw eigen naam komt te vervallen en u de naam van uw partner krijgt. Als u in de gemeente  Drimmelen woont kunt u bij de melding aangeven wat u wilt d.m.v. het formulier verklaring naamgebruik. Als u in een andere gemeente woont, geeft u daar uw keuze door.

  Hier kunt u het formulier voor het naamgebruik downloaden.

 • Strooien en fakkels

  Helaas mag u bij de plechtigheid niet altijd strooien met rijst of confetti. Dit gaat namelijk vastzitten in de groeven van de straat en is moeilijk schoon te maken. Ook mag u geen spuitserpentines gebruiken, want dat plakt vast aan de straat.

  U mag wel rozenblaadjes of gewone serpentines gebruiken. Maar direct na het strooien moet u dit ook weer zelf opruimen. Het is namelijk goed mogelijk dat een ander bruidspaar vlak na u trouwt. Bedenk hierbij: bij een kerk is het zelfs mogelijk dat na uw huwelijk een uitvaart komt. Vrolijk strooisel is dan natuurlijk erg ongepast.

  Wilt u dit ook aan uw gasten laten weten, eventuele schoonmaakkosten worden u in rekening gebracht.

  Wilt u iets strooien? Bespreek dit dan vooraf met de beheerder van de locatie.

  Op geen van de trouwlocaties mag u fakkels of andere vormen van open vuur gebruiken.

   

 • Verzetten of annuleren van huwelijk of geregistreerd partnerschap

  Als u de datum van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap wilt verzetten of annuleren dient dit schriftelijk of per email naar gemeente@drimmelen.nl te gebeuren.

  Let op: Hieraan zijn extra kosten mee verbonden

 • Kan de termijn tussen aangifte en huwelijk of geregistreerd partnerschap verkort worden?

  Als de gezondheidstoestand van één of beide partners zodanig slecht is dat wachten niet mogelijk is, is het wel mogelijk om binnen twee weken te trouwen of het partnerschap te laten registreren. U moet dan een schriftelijke verklaring van uw  arts hebben om toestemming te krijgen van de officier van justitie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

 • Waar kan ik mijn geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk?

  De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is vanaf 1 september 2015 plaats onafhankelijk. Het paar kan dus voortaan kiezen in welke gemeente zij hun geregistreerd partnerschap willen omzetten in een huwelijk, en is niet langer gebonden aan de woonplaats als omzettingsgemeente.
  Als het paar van wie ten minste één de Nederlandse nationaliteit bezit, buiten Nederland woonplaats hebben en in Nederland hun geregistreerd partnerschap in een huwelijk willen omzetten, moet de omzetting plaatsvinden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag.

  Let op: U hoeft géén meldingsformulier te ondertekenen voor de omzetting en er geldt géén wachttijd van twee weken. Wel kan de omzetting alléén op afspraak plaatsvinden. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente.

   

 • Kan ik een (nieuw) trouwboekje of partnerschapsboekje krijgen?

  U kunt een (nieuw) boekje tegen betaling (zie leges) krijgen. Voor het aanvragen van een boekje moet uw huwelijk of geregistreerd partnerschap wel in Drimmelen gesloten zijn

 • Trouwambtenaren

  De gemeente Drimmelen heeft een aantal trouwambtenaren. Deze mensen zijn ervaren, gedreven en enthousiast en vinden het fantastisch om uw huwelijk te voltrekken. In principe deelt de afdeling Publiekszaken de trouwambtenaren in. Een aantal weken voor het huwelijk neemt de ambtenaar die u toegewezen heeft gekregen contact op voor een kennismakingsgesprek.

 • Trouwambtenaar (babs) voor één dag

  Naast de vaste trouwambtenaren kan ook iemand speciaal benoemd worden voor het sluiten van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

  Uw aanvraag om iemand tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) te laten benoemen moet uiterlijk vier maanden vóór de datum van het huwelijk of partnerschapsregistratie binnen zijn bij de afdeling Huwelijken. Bij de aanvraag moet de aanvrager meesturen:
  • aanvraagformulier éénmalige babs
  • een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs

  Is iemand al babs (of ‘gewoon’ ambtenaar van de burgerlijke stand) in een andere gemeente, dan moet uw aanvraag uiterlijk twee maanden vóór de datum van het huwelijk of partnerschapsregistratie binnen zijn bij de afdeling Huwelijken. Bij de aanvraag moet de aanvrager meesturen:
  • aanvraagformulier éénmalige babs in andere gemeente
  • een kopie van de beëdigingsakte
  • een kopie van het geldig benoemingsbesluit
  • een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs

  In beide gevallen kunt u de aanvraag doen zodra de datum van de plechtigheid vastligt. Het formulier moet worden ondertekend door beide partners én door degene die het huwelijk of het partnerschap zal voltrekken.

  U kunt hier het formulier voor de aanvraag voor een eigen babs downloaden
   

 • Locaties

  Er is een aantal vaste trouwlocaties in de gemeente Drimmelen. Hieronder vindt u meer informatie over deze locaties. Let op, de vaste locaties kunnen per jaar wijzigen

 • Trouwen op een eigen locatie

  Het is mogelijk om op een locatie naar keuze te trouwen. Denk hierbij aan uw eigen achtertuin, uw ouderlijk huis, of aan de oever van één van onze mooie plekjes aan de Biesbosch.
  Wij doen er alles aan om uw droom te verwezenlijken. Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan de locatie moet voldoen.


  • De locatie moet een ruimte zijn. Een locatie in de open lucht kan alleen op voorwaarde dat deze overdekt is of zodanig beschermd dat de ambtenaar en het bruidspaar geen last heeft van de weersomstandigheden.
  • De locatie moet waardig zijn. Ook al is het maar voor één keer, als een locatie als trouwlocatie wordt aangewezen is het daarmee op dat moment een huis van de gemeente.
  • Alles moet openbaar zijn, ook niet-genodigden moeten uw huwelijksvoltrekking kunnen bijwonen. Ook moet de locatie voor minder validen toegankelijk zijn.
  • De locatie moet veilig zijn en onder andere voldoen aan de eisen van brandveiligheid.
  • U moet zelf toestemming vragen aan de eigenaar voor het gebruik van de locatie.
  • Het kan zijn dat iemand van de gemeente de trouwlocatie vooraf inspecteert of het  waardig is en aan de overige gestelde criteria (zoals veiligheid, openbaarheid, toegankelijkheid, etc.) voldoet.
  • U bent als bruidspaar zelf verantwoordelijk voor de aankleding en verzorging van de eigen trouwlocatie.
  • De extra kosten komen voor rekening van het bruidspaar (o.a. eventuele inspectie door de  gemeente, of de kosten van eventuele benodigde vergunningen.
  • Varend trouwen mag niet, alleen aangemeerd met een loopplank. (wegens het openbaar karakter dat het moet houden). Het is soms mogelijk dat de ambtenaar mee vaart en aangemeerd het huwelijk voltrekt. Het is uiteraard aan u om onze ambtenaar weer veilig, en op tijd aan wal te krijgen.

  Als u een locatie van uw keuze gevonden heeft, dan kunt u een verzoek indienen bij het hoofd Publiekszaken van de gemeente Drimmelen. Dit dient te gebeuren met het aanvraagformulier (trouw)locatie naar eigen keuze.

  Als de locatie voldoet aan de voorwaarden, zal het hoofd Publiekszaken besluiten om die locatie voor het voltrekken van uw huwelijk aan te wijzen als eenmalige trouwlocatie en kunt u verder met de voorbereidingen van uw huwelijk. Houdt u nog wel rekening met de volgende kosten:

  • Voltrekken huwelijk: (zie actuele hier leges )
  • Aanwijzen locatie als eenmalige trouwlocatie
  • Indien van toepassing: de kosten van de benodigde vergunningen.
  • Eventuele kosten van de locatie zelf.

  Let u er bij het kiezen van een eigen locatie alstublieft op dat de locatie mogelijk niet beschikt over de benodigde vergunningen zoals een evenementenvergunning, een drank- en horecavergunning of een gebruikersvergunning. Wij kunnen dit voor u nazien en u helpen met het aanvragen daarvan.

  U kunt hier het formulier voor de aanvraag van een eigen locatie downloaden.

Informatie over uw dorp
Dorpen in Drimmelen Ga naar Lage Zwaluwe Ga naar Drimmelen Ga naar Hooge Zwaluwe Ga naar Made Ga naar Wagenberg Ga naar Terheijden
Klik op één van de dorpen op het bovenstaande kaartje.