Vergunningen

Voor diverse zaken dient u bij, of via de gemeente een vergunning aan te vragen, waaronder bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of een evenementenvergunning.
De verleende vergunningen (bekendmakingen) worden wekelijks op deze site en in het huis-aan-huisblad ’t Carillon vermeld.
Er is dan de mogelijkheid, binnen een bepaalde termijn, een bezwaar of een zienswijze in te dienen.
 

Omgevingsvergunning (Wabo)

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 1 oktober 2010, is het mogelijk om meerdere zaken in één vergunningsaanvraag aan te vragen die voorheen als aparte vergunningsaanvragen werden behandeld.
Welke vergunningen vallen onder de omgevingsvergunning?
De Wabo heeft betrekking op de aspecten bouwen, ruimte, milieu en natuur. Ook de Monumentenwet (voormalige monumentenvergunning), de Waterwet (indirecte lozingen) en de vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet en het ontheffingstelsel van Flora- en Faunawet maken onderdeel uit van de Wabo. Voor de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet geldt dit alleen wanneer de activiteit samenhangt met bijvoorbeeld een bouwactiviteit. Ook diverse gemeentelijke en provinciale verordeningen vallen onder de Wabo (bijvoorbeeld voor het kappen van een boom). Om zeker te weten of u inderdaad dient te beschikken over een omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de gemeente of u kunt de vergunningencheck doen via het omgevingsloket online.

De omgevingsvergunning vervangt 25 losse vergunningen, de meest voorkomende zijn:

  • bouwvergunning
  • gebruiksvergunning
  • milieuvergunning
  • kapvergunning
  • ontheffing bestemmingsplan
  • monumentenvergunning
  • sloopvergunning
  • reclamevergunning

Een totaaloverzicht van alle vergunningen die onder de omgevingsvergunning vallen, kunt u vinden via: www.rijksoverheid.nl
Meer omgevingsvergunning
 

Terrasvergunning

Wilt u reclame of een terras boven het water plaatsen? Dit is verboden. Wilt u dit toch doen, dan hebt u een vergunning nodig van het waterschap/hoogheemraadschap. Soms is het voldoende om alleen een melding te doen.
Ook deze vergunning moet u via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl) aanvragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Waterschap Brabantse Delta.
 

Evenementenvergunning

Een vergunning dient minimaal 8 weken en bij grote evenementen 12 weken van te voren te worden aangevraagd. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer K. van de Breevaart of mevrouw M. Lankhaar, tel. 140162 of e-mail gemeente@drimmelen.nl t.a.v. een van bovenvermelde personen.

Mocht u een vraag hebben over eventueel andere vergunningen/meldingen/toestemmingen. Neemt u dan contact op met ons via het algemene telefoonnummer: 14 0162.
 

Bijlagen

Geen

Informatie over uw dorp
Dorpen in Drimmelen Ga naar Lage Zwaluwe Ga naar Drimmelen Ga naar Hooge Zwaluwe Ga naar Made Ga naar Wagenberg Ga naar Terheijden
Klik op één van de dorpen op het bovenstaande kaartje.