WOZ informatie

Gecombineerde aanslag OZB,  afvalstoffen- en rioolheffing en WOZ-beschikking

Eind  maart 2017 ontvangt u de aanslag OZB (Onroerend Zaak Belasting), afvalstoffen- en rioolheffing en beschikking van de Waarde van Onroerende Zaken (WOZ-waarde).

WOZ-waarde

Jaarlijks laat de gemeente alle WOZ-objecten, zoals huizen en gebouwen taxeren. Voor 2017 kijken wij naar de prijspeildatum van 1 januari 2016.  

Ga naar de website E Loket gemeente Drimmelen

 

Waardes panden  

Sinds 1 oktober 2016 is het mogelijk de gegevens van alle panden in onze gemeente in te zien.
Ga hiervoor naar het WOZ-loket.


Ga naar de pagina  WOZ loket

Bezwaar maken

Wanneer u van mening bent dat de waarde van uw onroerende zaak door de gemeente niet juist is vastgesteld, kunt u, binnen zes weken na de dagtekening van de gecombineerde beschikking/aanslag, een bezwaarschrift indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Drimmelen. Voor de beoordeling van uw bezwaar tegen de waardebepaling is het belangrijk dat u uw bezwaarschrift goed motiveert en met goede argumenten onderbouwt. Indien u overweegt om een taxatierapport bij het bezwaarschrift te voegen, is het belangrijk dat het taxatierapport voldoet aan de wettelijke criteria van de Wet WOZ (een taxatierapport waarbij onder andere rekening wordt gehouden met verkoopcijfers van vergelijkbare objecten. Voor het indienen van een bezwaarschrift kunt u ook gebruik maken van het WOZ E-Loket.
In dit E-loket kunt u, wanneer u bent ingelogd met uw DigiD, een formulier invullen om bezwaar te maken en te motiveren.

Waar vind ik een toelichting op mijn WOZ-waarde?

U kunt het taxatieverslag van uw woning bekijken via ons E-loket.
Maar er is meer... Op de website www.wozinformatie.nl  staat informatie die iedereen kan raadplegen over het hoe, wat en waarom van de Wet waardering onroerende zaken. Bovendien wordt u via de meestgestelde vragen en antwoorden, snel wegwijs gemaakt in WOZ-land. 

Is er een stijging of daling van de waarde?

Ten opzichte van 2015 is er per 1 januari 2016 een gemiddelde waardestijging van 2,2 procent voor woningen. Niet-woningen dalen gemiddeld met 0,4 procent in waarde.

OZB-tarieven

De tarieven van onroerende zaak belastingen hebben wij verhoogd met 1,1%. Ook de waardeontwikkeling wordt in het tarief meegenomen.

De tarieven bedragen
2016 2017
Woning eigendom 0,1121 0,1109
Niet-woning gebruik 0,1425 0,1446
Niet-woning eigendom 0,1768 0,1795


Rekenvoorbeeld woning
Voor een woning van 100.000 euro betaalt u 110,90 euro OZB in 2017.
Voor een woning van 100.000 euro betaalde u 112,10 euro OZB in 2016. 
 

Wat doet de gemeente met dit belastinggeld?

De gemeente zorgt dat de inwoners prettig kunnen wonen, werken en recreëren. Wij zorgen onder andere voor:

  • de aanleg en het onderhoud van wegen en fiets- en wandelpaden;
  • groenvoorzieningen en straatverlichting;
  • voorzieningen zoals zwembaden, buurthuizen, bibliotheken en sportvelden;
  • subsidies aan (sport)verenigingen;
  • uitkeringen en hulp aan mensen zonder werk of mensen met een beperking.
     
Informatie over uw dorp
Dorpen in Drimmelen Ga naar Lage Zwaluwe Ga naar Drimmelen Ga naar Hooge Zwaluwe Ga naar Made Ga naar Wagenberg Ga naar Terheijden
Klik op één van de dorpen op het bovenstaande kaartje.